Nu är det dags för GlobalSurg3!

GlobalSurg-nätverket består av över 5000 läkare från 106 länder. GlobalSurg1 visade bl.a att mortalitet efter akut bukkirurgi i låginkomstländer (LDI) var hos vuxna tre gånger och hos barn 7 gånger högre jämfört med höginkomstländer (HDI) (BJS103: 911-988, 2016).  GlobalSurg2 fokuserade på kirurgiska sårinfektioner där dessa drabbade låginkomstländer hårdare och indikerade högre antibiotikaresistens (Lancet Infectious Diseases; 3099;30101-4, 2018).

Så vad gäller nu med GlobalSurg3?

Studien pågår 180401-181031, alltså start omgående! PI för Sverige är Yucel Cengiz i Sundsvall och nationell etikprövning ska sökas så som vid tidigare omgångar. Fokus ligger på cancerkirurgi och globala skillnader. Konsekutiva 4-veckorsperioder för patienter som genomgår operation i kurativt eller palliativt syfte gällande bröst-, ventrikel- och kolorektalcancer. Primära endpoints är mortalitet och komplikationer efter 30 dagar. Varje team kan innehålla upp till 3 medlemmar och varje centra kan ha flera team och dessutom inkludera i flera 4-veckorsperioder.

Se länk för fullständigt protokoll (http://globalsurg.org). Brev med resursintygsmall går ut från SKF till samtliga verksamhetschefer i landet.

Vi hoppas att svenska centra kommer att delta lika aktivt som tidigare i denna globala kirurgiska studie!

Yucel Cengiz 
PI Sverige

Malin Sund
Internationell sekreterare SKF