KIRUB-dagarna 2019

Kirurgiska komplikationer – vad varje ST-läkare ska veta.

16 – 17 maj 2019
Stockholm

Anmäl dig på www.kirub.se