Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte

Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte planeras till onsdag 30 september kl 15.00 – ca 16.30 via Zoom.
Årsmöteshandlingar och info om anmälan kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före mötet.