Black box och patientsäkerhet – Är vi redo att göra kirurgin lika säker som flyget?

Webinar 8 februari kl 16.30 – 18.00

Är vi redo att göra kirurgin lika säker som flyget? Kan, får och vill vi ? – Svenska Läkaresällskapet (sls.se)