Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi LUS webinar

Kirurgkliniken på Frölunda Specialistsjukhus startade med LUS (iOUS) 2009 och jag utför LUS rutinmässigt vid LC som alternativ till IOC vid cholecystektomi.
Sedan 2009 vi har utfört 850 operationer med rutinmässigt LUS utan en enda gallgångsskada och inga komplikationer peroperativt.
ÖL Darius Ribokas planerar kurs i peroperativ LUS på FSS sept./okt 2022. Först till kvarn!
Kontakt: darius.ribokas@vgregion.se

Länk till webinar:
https://info.bkmedical.com/real-time-active-imaging-in-laparoscopic-cholecystectomies-with-intraoperative-ultrasound-2?submissionGuid=a661f4ef-0474-4029-a15b-53b4632ab105