Välkomna till årets möte med Svensk Kirurgisk Förening och delföreningarna 28/3 samt med verksamhetschefer, professorer och studierektorer 29/3

Bifogat finner ni programmen till årets möten. Dessa möten är mycket viktiga för föreningen och för vår dialog med er angående vårt arbete och aktuella frågor. Förutom de vanliga frågorna kommer vi i år att följa upp #utantystnadsplikt och även diskutera andra former av diskriminering och trakasserier inom kirurgin.

En stor och viktig fråga för hälso- och sjukvården är det nya nationella systemet för kunskapsstyrning som sannolikt kan komma att få stor betydelse för den framtida utvecklingen. Bland annat ska ju de utsedda programråden arbeta med den för kirurgin så viktiga nivåstruktureringen. Kirurgin har ju inget eget nationellt programråd utan är spridd på flera olika. Några av ”kirurgins” representanter i dessa nationella programråd kommer att delta och redogöra för sina erfarenheter.

  • Tid:
  • Fredag 29 mars kl 10.00 – 15.00
  • Lokal:
  • Anmälan:
  • Torsdag 28 mars kl 13.00 – 17.00
  • Fredag 29 mars kl 10.00 – 15.00
  • Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm
  • Senast 18 mars till kansliet@svenskkirurgi.se

Varmt välkomna!

Styrelsen genom
Claes Jönsson, ordförande – Lars Enochsson, vetenskaplig sekr – Gabriella Jansson Palmer, utbildningssekr

Program för delföreningarna 28 mars (pdf, öppnas i nytt fönster)

Program för VC/Prof/SR 29 mars(pdf, öppnas i nytt fönster)

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 2 2018

SJS Scandinavian Journal

Click here to add your own text