Årets utbildningsinsats

Detta pris delas ut till en person, grupp, klinik eller organisation som föregående år gjort en betydande insats för utbildning av blivande kirurger. Denna insats kan vara till exempel utformningen av ST-program, anordnande av lokala eller nationella kurser, goda handledar-insatser eller liknande.

Prissumman är 10.000 kr

Ansökan görs inte på någon särskild blankett. Det är fritt fram att antingen nominera eller ansöka själv om att få priset. En nominerad person måste vara informerad. Sänd din ansökan eller nominering via email till SKF kansli. Utbildningskommittén kommer att utse vinnare.

Priset kommer att utdelas under årsmötet vid Kirurgveckan i Malmö. En skriftlig rapport ska inkomma inom ett år för publicering i Svensk Kirurgi.

Ansökan skickas senast 15 maj till kansliet@svenskkirurgi.se

Peter Elbe

Ordförande utbildningskommittén

Årets utbildningsinsats 2018

Mikael Öman, docent och överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus, tilldelas årets utbildningsinsats för hans arbete med ett nytt kurskoncept för träning i öppen kirurgi. ST-kurser i Öppen Kirurgi (STÖK) består av fyra delkurser som innehåller micro-teaching i kirurgisk anatomi och teknik och träning på grismodell. Mikael har samlat en bred kursfakultet som utarbetat manualer för standardiserade ingrepp. Därtill kartläggs deltagande ST-läkares erfarenheter och färdigheter med enkäter. Sammantaget förbättrar detta den operativa träningen för ST-läkare och ökar kunskapen om vilka färdigheter som måste tränas bland den nya generationen av kirurger. Genom STÖK-kurserna för Mikael vidare en stor och viktig kunskap om öppen kirurgi till nästa generation

Årets utbildningsinsats 2017

Årets utbildningsinsats 2017 gick till Jessica Frisk, motiveringen var: Jessika Frisk, verksamhetschef på Vrinnevisjukhuset, får utbildningspriset för att hon som verksamhetschef i praktiken har introducerat det utbildningsprogram som hon tidigare varit med att arbeta fram inom ramen för Svensk Kirurgisk Förening och KIRUB. Ett föredöme för andra verksamhetschefer!

Årets utbildningsinsats 2016

Årets utbildningsinsats 2016 tilldelades KUB fakulteten för kursen ”akut kirurgi” med motiveringen ”för att på kort tid byggt upp en för kirurgutbildningen central kurs. Arbetet har i gott samarbete förts över specialitetsgränserna och har rönt stor uppskattning bland deltagarna.”

Årets utbildningsinsats 2015

Årets utbildningsinsats 2015 tilldelas Louis Riddez, Karolinska sjukhuset! För hans idoga arbete med att vidareutbilda kirurger inom traumakirurgi inom ramen för Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) kursen. Han har genom åren haft 2-3 kurser per år med internationella instruktörer och parallellt lärt upp nationella instruktörer. Att kunna genomföra dessa kurser kräver inte bara stor kunskap inom ämnesområdet utan även en stor internationell närvaro på andra kurser och konferenser samt en stor portion social kompetens.

Louis Riddez är den i Sverige som har störst erfarenhet av traumakirurgi och traumaorganisation i Sverige och att han genom alla år med glädje och en stor portion humor delat med sig av sin kunskap till oss andra.

Årets utbildningsinsats 2014

Årets utbildningsinsats 2014 tilldelas KIRUB-dagarna! Priset delades ut vid kirurgveckan och togs emot av KIRUBs ordförande Ebba Kihlstedt. Samtliga arrangörskliniker genom åren kommer också att tilldelas ett diplom.