Inlägg av webmaster

Information gällande KUB-, ATLS- och bakjourskurser med hänvisning till Covid-19

Sedan pandemins början har möjligheten att ge och delta i kurser påverkats i varierande grad. Möjligheten att gå nödvändiga fortbildningskurser är mycket viktig för blivande kirurger, och även för kirurger. Vi arbetar därför för att kursverksamheten ska fortgå i den mån det är möjligt. Kursgivarna tar hänsyn till den nya verklighet vi lever i med […]

ISW 2022 – call for nominations!

ISS/SIC is looking for nominations for: Honorary Fellowship Recipients shall be members of undoubted international who have rendered distinguished services to the ISS/SIC. Prize of the International Society of Surgery ISS/SIC The prize is to consist of a medal that shall be awarded to the surgeon who has published work, making the most notable and […]

Stark för kirurgi – stark för livet

Den 23 november höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation om preoperativ optimering. Se inspelningen av webinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=F0m9jIEGpy4

Bengt Ihre research fellowship

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam­verkan och nätverksbyggande. Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastro­enterologi och gastrokirurgi. Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

State of the Art Covid-19

24-25 november Kirurgi och kirurgisk forskning under Covid-19 pandemin Svensk Kirurgisk Förening bjuder in till två sessioner med temat kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19 pandemin. https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/vetenskapligt-program/programoversikt1/14.30/svensk-kirurgisk-forening/

SKF collaboration with the Intraoperative Complication Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS) project

Dear Colleague, The lack of intraoperative adverse event (iAE) assessment and reporting has been a significant gap in our literature for many years. As such, our team has been working to propose a list of standardized criteria to improve the Intraoperative Complication Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS) The goal of the ICARUS project – recently […]

ATLS söker Nationell kursledare

ATLS® Sverige har kontrakterats av American College of Surgeons att genomföra ATLS-kurser i Sverige. Svensk Kirurgisk Förening (SKF) är uppdragsgivare för ATLS® Sverige och samarbetar med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Förening För Allmänmedicin och Svensk Förening för Akutsjukvård. ATLS® Sverige omfattas av ett nationellt kansli och fem verksamhetsregioner. Nationella […]