Inlägg av webmaster

Årsmöte Onsdag 24 augusti 2022

Bifogat finner ni handlingar inför årsmötet 2022. Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster) Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster) Verksamhetsberättelse 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster) Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster)

BJS Academy website

We are delighted to announce the upcoming launch of the BJS Academy website, schedule for early May. Click here to keep up to date. https://mailchi.mp/43b0574b724d/bjs-academy-strategic-partner-webinar-series-launched-register-now

Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi LUS webinar

Kirurgkliniken på Frölunda Specialistsjukhus startade med LUS (iOUS) 2009 och man utför LUS rutinmässigt vid LC som alternativ till IOC vid kolecystektomi. Sedan 2009 man har utfört drygt 1000 kolecystektomier med rutinmässigt LUS utan en enda gallgångsskada och inga komplikationer peroperativt. ÖL Darius Ribokas planerar kurs i intraoperativt LUS på FSS den 19 september 2022. […]

Info om specialistexamen

Anmäl dig till Specialistexaminationen i kirurgi! Den 6 maj återupptar vi specialistexaminationen i kirurgi som senast gavs 2010. Missa inte tillfället att bli en av de första att göra den nya specialistexamen. Är du sista årets ST eller nyfärdig specialist sedan 1-2 år är nu anmälan öppen för dig via DR utbildningsportalen. Sista anmälningsdag är […]

Information gällande KUB-, ATLS- och bakjourskurser med hänvisning till Covid-19

Sedan pandemins början har möjligheten att ge och delta i kurser påverkats i varierande grad. Möjligheten att gå nödvändiga fortbildningskurser är mycket viktig för blivande kirurger, och även för kirurger. Vi arbetar därför för att kursverksamheten ska fortgå i den mån det är möjligt. Kursgivarna tar hänsyn till den nya verklighet vi lever i med […]

ISW 2022 – call for nominations!

ISS/SIC is looking for nominations for: Honorary Fellowship Recipients shall be members of undoubted international who have rendered distinguished services to the ISS/SIC. Prize of the International Society of Surgery ISS/SIC The prize is to consist of a medal that shall be awarded to the surgeon who has published work, making the most notable and […]