Inlägg av webmaster

Forskningsanslag

Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv. Forskningsanslaget riktar sig till disputerade forskare med inriktning på sjukdomarna ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom. Forskning som avser sjukdomsorsak och/eller forskning kring unga personer prioriteras i […]

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. Enligt rekommendationerna ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid […]

BJS Open is seeking a new Editor-in-Chief

BJS Open is seeking a new Editor-in-Chief to take up post in early 2021.  The closing date for applications is 30 November 2020. Please click here for the full advert. Should you require any further information please get in touch.  

Alkoholfri operation

Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation. Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget. Utbildningstillfällena hålls inom ramen för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt. Första utbildningstillfället: 18 november 2020 kl. 16-17.30 Program och anmälan till 18 nov Andra utbildningstillfället: 3 december 2020 kl. 16-17.30 Program och anmälan till 3 dec

Årets BJS föreläsning

Årets BJS föreläsning gavs av professor Des Winter i anslutning till SKFs årsmöte. “Surgery in the covid-19 pandemic – lessons learned”

Årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening via Zoom

30 september kl 15.00 – 16.00 Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A I anslutning till mötet hålls årets BJS-föreläsning av professor Des Winter, BJS nya Editor-in-Chief, University College, Dublin. BJS-föreläsare 2020, Des Winter (pdf, öppnas i nytt fönster) 30 september kl 14.15 – 15.00 Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A Handlingar: Kallelse/Agenda (pdf, öppnas i nytt fönster) Verksamhetsberättelse 2019 (pdf, öppnas […]

BJS – Covid-19 issue

Dear Colleagues, The BJS have now published a COVID-19 virtual issue using all related content published by last Friday: https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1365-2168.COVID-19

Etikansökan för Sveriges deltagande i CovidSurg är nu godkänd

Alla intresserade registrerar sig på hemsidan (https://globalsurg.org/covidsurg/), där det nu är möjligt att mata in anonymiserade patientdata via RedCap. Etikansökan täcker också deltagande i CovidCancer och observera att det inte enbart är kirurgpatienter som är aktuella för dessa studier – ta gärna kontakt med andra opererande kliniker för att få så fullständig bild som möjligt […]