Inlägg av webmaster

KIRUB-dagarna 2019

Kirurgiska komplikationer – vad varje ST-läkare ska veta. 16 – 17 maj 2019 Stockholm Anmäl dig på www.kirub.se

Professor Anders Bergenfelz från Lund har blivit vald till BJS Societys nya ordförande (chairman)

BJS Society är en välgörenhetsorganisation som äger tidskriften BJS, och som styrs av BJS Society Council där SKF har inflytande både via styrelsen samt Acta Chirurgica Scandinavica stiftelsen. Detta är första gången som BJS Society valt en ordförande som inte kommer från Storbritannien. Anders har i flera år verkat som redaktör i BJS och senaste åren suttit med […]

Uttalande angående Nivåstrukturering och Centralisering från Svenskt Kirurgiskt Råd

Vi som tillsammans utgör Svenskt Kirurgisk Råd (SKR), ett nätverk bestående av samtliga opererande professionsföreningar och Svensk förening för anestesi och intensivvård inom Svenska Läkaresällskapet, vill göra nedanstående uttalande i debatten avseende nivåstrukturering /centralisering efter att SVT´s ”Dokument inifrån” om utredningsbetänkandet ”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98) sänts den 2/5 och 9/5. * Allmänt finns förstås […]

Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken […]

SKF statement

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening är fortsatt kritisk till analyserna i ”Träning ger färdighet” och betonar att akutsjukvården först måste utredas innan ytterligare förändringar sker. Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har liksom kollegor runt om i landet tagit del av Dokument inifråns professionella genomgång av den statliga utredningen “Träning ger färdighet”. Vi vänder oss dock […]

Nytt grepp under kirurgveckan kring avancerad minimalinvasiv kirurgisk träning

Svensk kirurgisk förening i samarbete med Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi Senaste två åren Svensk Kirurgisk Förening drivit frågan kring förbättrad avancerad kirurgisk träning för svenska kirurger tillsammans med SIKT och Svensk kirurgiskt råd. Bla vill vi se att fler universitetssjukhus skapa förutsättningar för kirurgisk simuleringsträning från torr- till våtlabsövningar. I Europa har European Association […]

Nu är det dags för GlobalSurg3!

GlobalSurg-nätverket består av över 5000 läkare från 106 länder. GlobalSurg1 visade bl.a att mortalitet efter akut bukkirurgi i låginkomstländer (LDI) var hos vuxna tre gånger och hos barn 7 gånger högre jämfört med höginkomstländer (HDI) (BJS; 103: 911-988, 2016).  GlobalSurg2 fokuserade på kirurgiska sårinfektioner där dessa drabbade låginkomstländer hårdare och indikerade högre antibiotikaresistens (Lancet Infectious Diseases; 3099;30101-4, […]