Inlägg av webmaster

SLS webinar: Levnadsvanor inför operation – prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december kl. 15.30 – 17.15. Program och anmälan: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/levnadsvanor-infor-operation–prehabilitering-av-skora-sarbara-och-aldre/ Under detta webinar lyfter vi möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri operation genom prehabilitering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid,särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten […]

BJS Society Award – nomination open

The BJS Society is delighted to launch the BJS Society Award. The BJS Society Award recognises a discovery, innovation or scientific study that has changed clinical practice. You are invited to nominate an exceptional individual for their scientific work that has had a profound impact on patient care. The nomination window will open on 12 […]

Årsmöte Onsdag 24 augusti 2022

Bifogat finner ni handlingar inför årsmötet 2022. Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster) Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster) Verksamhetsberättelse 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster) Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster)

BJS Academy website

We are delighted to announce the upcoming launch of the BJS Academy website, schedule for early May. Click here to keep up to date. https://mailchi.mp/43b0574b724d/bjs-academy-strategic-partner-webinar-series-launched-register-now Website: https://www.bjsacademy.com/

Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi LUS webinar

Kirurgkliniken på Frölunda Specialistsjukhus startade med LUS (iOUS) 2009 och man utför LUS rutinmässigt vid LC som alternativ till IOC vid kolecystektomi. Sedan 2009 man har utfört drygt 1000 kolecystektomier med rutinmässigt LUS utan en enda gallgångsskada och inga komplikationer peroperativt. ÖL Darius Ribokas planerar kurs i intraoperativt LUS på FSS den 19 september 2022. […]