Inlägg av webmaster

Kirurgveckan 2020 i Luleå ställs in

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå. Inställd kirurgvecka 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

COVID-19 och kirurgi

Coronapandemin är över oss och kirurgkliniker landet över behöver snabbt anpassa sig till förändrad eller annorlunda verksamhet. Patienter kommer dock fortfarande att behöva opereras, alltifrån imperativ kärl- och cancerkirurgi till akuta livräddande ingrepp. Vår kunskap om vad en COVID19-infektion innebär för opererade patienter är ytterst begränsad och kunskap om detta behöver nu genereras så fort […]

Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling

Mediahuset i Göteborg bjuder in till: Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling Fredag 3 april kl 15-16 Länk till mer information (öppnas i nytt fönster) Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare. Mötet kommer dock även gå att se i efterhand […]

Uppdaterade riktlinjer för kirurgi under COVID-19 i UK

Royal College of Surgeons har presentererat nya riktlinjer för kirurgi under pågående coronapandemi. De finns att läsa på https://www.rcseng.ac.uk/coronavirus/joint-guidance-for-surgeons-v2/ I Sverige har vi ännu inga liknande riktlinjer utan följer FHM och Socialstyrelsens råd tätt.

Coronakrisen drabbar alla – även de vanliga kirurgpatienterna

När det här skrivs, 23 mars 2020, har stora delar av Sverige stannat och sjukvården rustat för en stor våg av covid-19-patienter. Ännu har inte det katastrofscenario vi fruktat inträffat. Svensk Kirurgi har fått en intervju med Johan Styrud, docent och överläkare i kirurgi på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms Läkarförening. Läs artikeln från […]

A message from the BJS Team

The BJS team wish to reach out to express our support and gratitude to surgeons and healthcare workers around the globe. These are difficult times and your leadership is key to providing the best care possible. BJS welcomes submissions relating to the challenges faced in this pandemic (expect publication within a week). A blog has […]

COVID-19 och kirurgi

Despite the extreme pressures of working in Italy and Spain, Gianluca Pellino and Antonino Spinelli worked on a Leading Article on COVID-19 for BJS. The article was edited, approved and released in record time. In this important and inspiring article, the authors share some thoughts of the immediate and medium-term consequences of the pandemic. Please share […]

Information gällande KUB och ATLS kurser med hänvisning till Corona viruset

Svensk Kirurgisk Förenings grundinställning är att vi litar på bästa tillgängliga vetenskap och nationella myndigheters beslut och rekommendationer. Dessa innebär att sammankomster med> 500 deltagare skall ställas in men våra kurser medför betydligt mindre samlingar av människor. Individer med symtom skall självklart inte deltaga vare sig som lärare eller elever. Detta innebär att våra KUB […]