Inlägg av webmaster

Stark för kirurgi – stark för livet

Den 23 november höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation om preoperativ optimering. Se inspelningen av webinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=F0m9jIEGpy4

Bengt Ihre research fellowship

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam­verkan och nätverksbyggande. Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastro­enterologi och gastrokirurgi. Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

State of the Art Covid-19

24-25 november Kirurgi och kirurgisk forskning under Covid-19 pandemin Svensk Kirurgisk Förening bjuder in till två sessioner med temat kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19 pandemin. https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/vetenskapligt-program/programoversikt1/14.30/svensk-kirurgisk-forening/

SKF collaboration with the Intraoperative Complication Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS) project

Dear Colleague, The lack of intraoperative adverse event (iAE) assessment and reporting has been a significant gap in our literature for many years. As such, our team has been working to propose a list of standardized criteria to improve the Intraoperative Complication Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS) The goal of the ICARUS project – recently […]

ATLS söker Nationell kursledare

ATLS® Sverige har kontrakterats av American College of Surgeons att genomföra ATLS-kurser i Sverige. Svensk Kirurgisk Förening (SKF) är uppdragsgivare för ATLS® Sverige och samarbetar med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Förening För Allmänmedicin och Svensk Förening för Akutsjukvård. ATLS® Sverige omfattas av ett nationellt kansli och fem verksamhetsregioner. Nationella […]

Webinars – International Society for Human Rights

The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting is presented by five non-governmental organizations dedicated to the exposure and prevention of unethical organ harvesting and to the promotion of medical ethics and basic human rights. The Summit brings together experts from the fields of medicine, law, government, and media to unmask the truth […]

Anmälan och kallelse till årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening

Digital möte via Teams. Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster) Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster) Verksamhetsberättelse 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster) Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster) Proposition medlemsförening (pdf, öppnas i nytt fönster) Revisionsberättelse (pdf, öppnas i nytt fönster) Anmälan till årsmötet 25/8 kl 10.30 görs till […]