Inlägg av webmaster

Nordisk Kirurgisk Förening webinar

Bäste medlem i SKF! Nordisk Kirurgisk Förening har en lång och anrik historia. I dessa pandemitider vill vi hålla fortbildningen igång och bjuder in till ett gratis webinarium på temat Trauma, tisdagen den 25/5 kl 18.00-20.00. Se nedan länk för information och anmälan! https://webpress.no/scandinavian-surgical-society-210525/ För SKF/NKF, Martin Almquist, internationell sekreterare, SKF; sekreterare, NKF

Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. Alla kan enkelt söka efter cancerstudier via webbadressen: cancercentrum.se/cancerstudier

Forskningsanslag

Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv. Forskningsanslaget riktar sig till disputerade forskare med inriktning på sjukdomarna ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom. Forskning som avser sjukdomsorsak och/eller forskning kring unga personer prioriteras i […]

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. Enligt rekommendationerna ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid […]

Alkoholfri operation

Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation. Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget. Utbildningstillfällena hålls inom ramen för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt. Första utbildningstillfället: 18 november 2020 kl. 16-17.30 Program och anmälan till 18 nov Andra utbildningstillfället: 3 december 2020 kl. 16-17.30 Program och anmälan till 3 dec

Årets BJS föreläsning

Årets BJS föreläsning gavs av professor Des Winter i anslutning till SKFs årsmöte. “Surgery in the covid-19 pandemic – lessons learned”