Inlägg av webmaster

Årets BJS föreläsning

Årets BJS föreläsning gavs av professor Des Winter i anslutning till SKFs årsmöte. “Surgery in the covid-19 pandemic – lessons learned”

Årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening via Zoom

30 september kl 15.00 – 16.00 Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A I anslutning till mötet hålls årets BJS-föreläsning av professor Des Winter, BJS nya Editor-in-Chief, University College, Dublin. BJS-föreläsare 2020, Des Winter (pdf, öppnas i nytt fönster) 30 september kl 14.15 – 15.00 Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A Handlingar: Kallelse/Agenda (pdf, öppnas i nytt fönster) Verksamhetsberättelse 2019 (pdf, öppnas […]

BJS – Covid-19 issue

Dear Colleagues, The BJS have now published a COVID-19 virtual issue using all related content published by last Friday: https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1365-2168.COVID-19

Etikansökan för Sveriges deltagande i CovidSurg är nu godkänd

Alla intresserade registrerar sig på hemsidan (https://globalsurg.org/covidsurg/), där det nu är möjligt att mata in anonymiserade patientdata via RedCap. Etikansökan täcker också deltagande i CovidCancer och observera att det inte enbart är kirurgpatienter som är aktuella för dessa studier – ta gärna kontakt med andra opererande kliniker för att få så fullständig bild som möjligt […]

Brev till alla medlemmar

Brev till alla medlemmar (pdf, öppnas i nytt fönster) Om du inte har fått medlemsbrevet i din mail kan det bero på att det hamnat i “spam-mejl” alternativt har vi fel mailadress till dig. Kontakta kansliet@svenskkirurgi.se för uppdatering.

Kirurgveckan 2020 i Luleå ställs in

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå. Inställd kirurgvecka 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

COVID-19 och kirurgi

Coronapandemin är över oss och kirurgkliniker landet över behöver snabbt anpassa sig till förändrad eller annorlunda verksamhet. Patienter kommer dock fortfarande att behöva opereras, alltifrån imperativ kärl- och cancerkirurgi till akuta livräddande ingrepp. Vår kunskap om vad en COVID19-infektion innebär för opererade patienter är ytterst begränsad och kunskap om detta behöver nu genereras så fort […]

Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling

Mediahuset i Göteborg bjuder in till: Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling Fredag 3 april kl 15-16 Länk till mer information (öppnas i nytt fönster) Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare. Mötet kommer dock även gå att se i efterhand […]

Uppdaterade riktlinjer för kirurgi under COVID-19 i UK

Royal College of Surgeons har presentererat nya riktlinjer för kirurgi under pågående coronapandemi. De finns att läsa på https://www.rcseng.ac.uk/coronavirus/joint-guidance-for-surgeons-v2/ I Sverige har vi ännu inga liknande riktlinjer utan följer FHM och Socialstyrelsens råd tätt.