ATLS söker Nationell kursledare

ATLS® Sverige har kontrakterats av American College of Surgeons att genomföra ATLS-kurser i Sverige. Svensk Kirurgisk Förening (SKF) är uppdragsgivare för ATLS® Sverige och samarbetar med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Förening För Allmänmedicin och Svensk Förening för Akutsjukvård.

ATLS® Sverige omfattas av ett nationellt kansli och fem verksamhetsregioner. Nationella kansliet utgörs av nationell kursledare, koordinator, administratör samt educator. De fem regionerna omfattas i sin tur av flera kursorter med lokala kursledare och koordinatorer.

Nuvarande nationell kursledare avslutar sitt uppdrag per den 31 december 2021. Uppdraget motsvarar ca 20 % tjänst.

Nationell kursledare ATLS® Sverige med tillträde 1 januari 2022

I uppdraget ingår följande ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för ATLS verksamhet såväl som budget
• Kontaktperson mot American College of Surgeons Committe on trauma i Chicago och mot ATLS Europa • Medverka i löpande
– utformning av tentamina för ATLS kursen
– uppdatering av ”Student Course Manual”
– utveckling av ATLS-pedagogiken

• Kursledare för ATLS instruktörskurser i Sverige
• Säkerställa implementering av uppdaterad ”Student Course Manual”
• Kontaktperson gentemot ATLS-regioner och lokala kursorter samt utföra kvalitetskontroll av och stödinsatser för kursorter
• Nätverka inom traumatologi i Sverige och utomlands och marknadsföra ATLS® Sverige
• Närvara vid årliga möten inom ATLS® Sverige, ATLS® Europa samt ATLS® Global Symposium, USA
• Att hålla sig uppdaterad inom traumatologisk forskning
• Deltagande i Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté

Din profil

• Du är utbildad instruktör inom ATLS
• Du har ett genuint intresse för och erfarenhet av traumaomhändertagande och ATLS som koncept för traumautbildning
• Du har tidigare erfarenhet av ledarskap
• Du har med fördel en pågående anställning där uppdraget som nationell kursledare kommer att utgöra en del av din arbetstid, där ersättning kommer att betalas ut via ATLS® Sverige

Ansökan

• Senast 31/10 2021
• Skickas per e-mail till kansliet@svenskkirurgi.se, alternativt per brev till Svensk Kirurgisk Förening, Box 503, 114 11 Stockholm
• Bör innehålla personligt brev, CV samt kopia på intyg från eventuella utbildningar
• Upplysningar om uppdraget lämnas av Martin Sundelöf, nuvarande nationell kursledare (martinsundelof@hotmail.com) eller Sofi Sarin nuvarande kurskoordinator (nationellkoordinator@atls.se)

 

Annons “ATLS söker Nationell kursledare” (pdf, öppnas i nytt fönster)

Webinars – International Society for Human Rights

The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting is presented by five non-governmental organizations dedicated to the exposure and prevention of unethical organ harvesting and to the promotion of medical ethics and basic human rights. The Summit brings together experts from the fields of medicine, law, government, and media to unmask the truth about these transplant crimes and discuss how the global community can act to stop them.

https://worldsummitcpfoh.info/

Anmälan och kallelse till årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening

Digital möte via Teams.

Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster)

Proposition medlemsförening (pdf, öppnas i nytt fönster)

Revisionsberättelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anmälan till årsmötet 25/8 kl 10.30 görs till kansliet@svenskkirurgi.se senast 20/8 för erhållande av länk. Ditt mobilnummer MÅSTE anmälas.

COVIDSurg – Elective Surgery Resilience Index

Be a collaborator in our new study calibrating and testing the reliability of our international consensus elective surgery resilience index.

Link to study (öppnas i nytt fönster)

Nordisk Kirurgisk Förening webinar

Bäste medlem i SKF!

Nordisk Kirurgisk Förening har en lång och anrik historia. I dessa pandemitider vill vi hålla fortbildningen igång och bjuder in till ett gratis webinarium på temat Trauma, tisdagen den 25/5 kl 18.00-20.00.

Se nedan länk för information och anmälan!

https://webpress.no/scandinavian-surgical-society-210525/

För SKF/NKF,

Martin Almquist, internationell sekreterare, SKF; sekreterare, NKF

Information från Läkemedelsverket – ett nyhetsbrev för dig som jobbar kliniskt

Följ gärna våra nyhetsbrev för att vara uppdaterad om både nya läkemedel och säkerhetsmeddelanden till hälso- och sjukvården.
Regelbundet publicerar vi även nya rekommendationer kring läkemedelsbehandling och hantering av läkemedel.
https://www.lakemedelsverket.se/lvnytt