SLS webinar: Levnadsvanor inför operation – prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december kl. 15.30 – 17.15.

Program och anmälan: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/levnadsvanor-infor-operation–prehabilitering-av-skora-sarbara-och-aldre/

Under detta webinar lyfter vi möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri operation genom prehabilitering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid,särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten inför operation.

  1. ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, är ett framgångsrikt initiativ för global kirurgisk kvalitetsförbättring. En uppdaterad beskrivning av bästa möjliga kirurgiska vård och beskrivning av var prehabilitering kommer in i sitt sammanhang.
  2. Situationen för äldre i dagens Sverige. Om skörhet och malnutrition. Är operation en ättestupa?
  3. Betydelsen av nutrition inför operation.
  4. Vilka fysiologiska möjligheter ger träning hos äldre?
  5. Optimeringscentrum Danderyd – En randomiserad studie inför cancerkirurgi.
  6. Om samtidig åtgärd mot flera ohälsosamma levnadsvanor.
  7. Diskussion

Moderator: Roger Olsson, överläkare ortopedi, projektledare Stark för kirurgi – stark för livet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS, Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå, Elisabet Rothenberg, biträdande professor, Kristianstad och ordförande SWESPEN, Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Göteborg, Klas Pekkari, docent kirurgi, Danderyd, Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

TID & PLATS: Torsdagen den 8 december kl. 15.30-17.15 på Zoom
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_O8oIAg5eRA2VeFL2N4uF5w

Varmt välkomna till en spännande dag!

Flyer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mag-Tarmfonden utlyser anslag för gastroenterologisk forskning 2023

Anslagen är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning.

https://stipendium.magtarmfonden.se/

BJS Society Award – nomination open

The BJS Society is delighted to launch the BJS Society Award.

The BJS Society Award recognises a discovery, innovation or scientific study that has changed clinical practice.

You are invited to nominate an exceptional individual for their scientific work that has had a profound impact on patient care.

The nomination window will open on 12 October and close on 30 November.

For more information, and guidelines for nomination, please visit bjsacademy.com/award.

Please take time to share this widely in your country, specialty and personal networks.

Update:
The nomination window for the BJS Society Award is now open.

Please submit your nomination for this award no later than Wednesday 30 November 2022 via the website where you can find more information and the guidelines.

The BJS Society Award recognises a discovery, innovation or scientific study that has changed clinical practice.

You are invited to nominate an exceptional individual for their scientific work that has had a profound impact on patient care.

We look forward to receiving your nomination and thank you for supporting us in #ShapingSurgicalScience.

Professor Anders Bergenfelz
Chair, BJS Society Limited

Strategic Partner webinar “Overcoming Adversity as a Surgeon”

Tuesday 4 October 2022, 18.00-19.00 BST

The webinar is open to all BJS Strategic Partner members and is free to register.

https://mailchi.mp/bjsacademy/bjs-academy-strategic-partner-webinar-series-launched-register-now-9053452?e=8dadf8d4d5

Årsmöte Onsdag 24 augusti 2022

Bifogat finner ni handlingar inför årsmötet 2022.

Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster)

BJS Academy website

We are delighted to announce the upcoming launch of the BJS Academy website, schedule for early May. Click here to keep up to date.

https://mailchi.mp/43b0574b724d/bjs-academy-strategic-partner-webinar-series-launched-register-now

Website: https://www.bjsacademy.com/

Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi LUS webinar

Kirurgkliniken på Frölunda Specialistsjukhus startade med LUS (iOUS) 2009 och man utför LUS rutinmässigt vid LC som alternativ till IOC vid kolecystektomi.
Sedan 2009 man har utfört drygt 1000 kolecystektomier med rutinmässigt LUS utan en enda gallgångsskada och inga komplikationer peroperativt.
ÖL Darius Ribokas planerar kurs i intraoperativt LUS på FSS den 19 september 2022. Sista anmälningsdag den 5 september. Först till kvarn!
Kontakt: lus.kurs@vgregion.se

Länken till program på Gallriks sida:
Utbildning – GallRiks (uu.se)

Länk till webinar:
https://info.bkmedical.com/real-time-active-imaging-in-laparoscopic-cholecystectomies-with-intraoperative-ultrasound-2?submissionGuid=a661f4ef-0474-4029-a15b-53b4632ab105

 

Riktlinje för utbildning i basal gastroskopi i Sverige

Riktlinje för utbildning i basal gastroskopi i Sverige (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1, Checklista för gastroskopiintroduktion (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2, Nationell bedömningsmall gastroskopi (pdf, öppnas i nytt fönster)