Information gällande KUB-, ATLS- och bakjourskurser med hänvisning till Covid-19

Sedan pandemins början har möjligheten att ge och delta i kurser påverkats i varierande grad. Möjligheten att gå nödvändiga fortbildningskurser är mycket viktig för blivande kirurger, och även för kirurger. Vi arbetar därför för att kursverksamheten ska fortgå i den mån det är möjligt. Kursgivarna tar hänsyn till den nya verklighet vi lever i med behov av större distans mellan deltagare etc när de planerar för lokaler och samvaro under kurserna. Individer med symtom skall naturligtvis inte närvara på plats i kurslokalen vare sig som lärare eller elever.

 • Nationella beslut och riktlinjer gäller förstås även kurser som förmedlas via Svensk Kirurgisk Förening.
 • Regionala riktlinjer för respektive kursgivare respekteras, vilket kan medföra att kurser (med fysisk närvaro) kan behöva anpassas eller ställas in även om kurser i andra regioner kan genomföras.
 • För de kurser som inte går att genomföra på plats kommer vi att eftersträva att en fjärrundervisningskurs tillhandahålls om det alls är möjligt.
 • Om kurser trots allt behöver ställas in på grund av ovanstående kommer vi att försöka skapa ersättningskurser så snart det blir möjligt/tillåtet. Information om huruvida förtur då erhålls och hur det i så fall sker får berörda deltagare från Helena Grönbacke på kansliet.

Avseende ekonomi/avgifter tillämpar vi följande:

 1. Om Svensk Kirurgisk Förening eller lokal kursledning/fakultet ställer in kurs återbetalas kursavgiften.
 2. Om kurs genomförs men deltagare inte kommer på grund av sjukdom, eller lokala instruktioner av arbetsgivare av typen reseförbud (i fall där digitalt alternativ ej erbjuds) återbetalas kursavgiften, men den administrativa avgiften för ombokning kan komma att tas ut för arbetet med ombokning till annan kurs.
 3. Om deltagare inte kan närvara på kurs på grund av konstaterad Covid-19 sjukdom eller vid symtom där Covid-19 kan misstänkas, i anslutning till kurs, kommer kursavgift återbetalas.

ISW 2022 – call for nominations!

ISS/SIC is looking for nominations for:

 • Honorary Fellowship
  • Recipients shall be members of undoubted international who have rendered distinguished services to the ISS/SIC.
 • Prize of the International Society of Surgery ISS/SIC
  • The prize is to consist of a medal that shall be awarded to the surgeon who has published work, making the most notable and useful contribution to Surgical Science. The prize winner need not necessarily to be a member of the Society.
 • Robert Daniz Prize
  • The Robert Danis Prize will be given to the surgeon, author of the most important and personal work in connection with surgical treatment of fractures (orthopedic treatment excluded) and in connection with techniques, clinics, or experimentation of fracture treatment the pathophysiology of trauma in general

More information and the application form can be found here: http://iss-sic.com/about/awards.html. We are looking forward to receiving your recommendation.

Awardees will be selected by the ISS/SIC Nominating Committee.

Kirurgveckan 2022

www.kirurgveckan.se

Black box och patientsäkerhet – Är vi redo att göra kirurgin lika säker som flyget?

Webinar 8 februari kl 16.30 – 18.00

Är vi redo att göra kirurgin lika säker som flyget? Kan, får och vill vi ? – Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Stark för kirurgi – stark för livet

Den 23 november höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation om preoperativ optimering. Se inspelningen av webinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=F0m9jIEGpy4

Bengt Ihre research fellowship

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam­verkan och nätverksbyggande.
Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastro­enterologi och gastrokirurgi.

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

State of the Art Covid-19

24-25 november

Kirurgi och kirurgisk forskning under Covid-19 pandemin
Svensk Kirurgisk Förening bjuder in till två sessioner med temat kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19 pandemin.

https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/vetenskapligt-program/programoversikt1/14.30/svensk-kirurgisk-forening/

SKF collaboration with the Intraoperative Complication Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS) project

Dear Colleague,

The lack of intraoperative adverse event (iAE) assessment and reporting has been a significant gap in our literature for many years. As such, our team has been working to propose a list of standardized criteria to improve the Intraoperative Complication Assessment and Reporting with Universal Standards (ICARUS)

The goal of the ICARUS project – recently listed in the EQUATOR Network as “Guidelines under Development” and in ClinicalTrials.gov (NCT049943920)– is to provide guidance for reporting intraoperative complications in research papers about surgical procedures in general. We hope these resources will improve our understanding of the nature and frequency of iAEs and increase our ability to counsel patients regarding surgical procedures.

 

In order to perform a Cross-Specialty Global Validation Assessment, we invite you to please complete the survey on intraoperative adverse event (iAE) reporting. It should take approximately 10 minutes, and it is intended for surgeons, anesthesiologists, and nurses with any level of experience in the operative setting.

 

LINK: ICARUS QUESTIONNAIRE

Upon completing all questions, optional identification details will be collected, and you will be automatically listed in acknowledgments of all the publications.

Formal consent for survey participation will be assumed upon final submission.

Your participation is greatly appreciated.

Thank you!

ATLS söker Nationell kursledare

ATLS® Sverige har kontrakterats av American College of Surgeons att genomföra ATLS-kurser i Sverige. Svensk Kirurgisk Förening (SKF) är uppdragsgivare för ATLS® Sverige och samarbetar med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Förening För Allmänmedicin och Svensk Förening för Akutsjukvård.

ATLS® Sverige omfattas av ett nationellt kansli och fem verksamhetsregioner. Nationella kansliet utgörs av nationell kursledare, koordinator, administratör samt educator. De fem regionerna omfattas i sin tur av flera kursorter med lokala kursledare och koordinatorer.

Nuvarande nationell kursledare avslutar sitt uppdrag per den 31 december 2021. Uppdraget motsvarar ca 20 % tjänst.

Nationell kursledare ATLS® Sverige med tillträde 1 januari 2022

I uppdraget ingår följande ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för ATLS verksamhet såväl som budget
• Kontaktperson mot American College of Surgeons Committe on trauma i Chicago och mot ATLS Europa • Medverka i löpande
– utformning av tentamina för ATLS kursen
– uppdatering av ”Student Course Manual”
– utveckling av ATLS-pedagogiken

• Kursledare för ATLS instruktörskurser i Sverige
• Säkerställa implementering av uppdaterad ”Student Course Manual”
• Kontaktperson gentemot ATLS-regioner och lokala kursorter samt utföra kvalitetskontroll av och stödinsatser för kursorter
• Nätverka inom traumatologi i Sverige och utomlands och marknadsföra ATLS® Sverige
• Närvara vid årliga möten inom ATLS® Sverige, ATLS® Europa samt ATLS® Global Symposium, USA
• Att hålla sig uppdaterad inom traumatologisk forskning
• Deltagande i Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté

Din profil

• Du är utbildad instruktör inom ATLS
• Du har ett genuint intresse för och erfarenhet av traumaomhändertagande och ATLS som koncept för traumautbildning
• Du har tidigare erfarenhet av ledarskap
• Du har med fördel en pågående anställning där uppdraget som nationell kursledare kommer att utgöra en del av din arbetstid, där ersättning kommer att betalas ut via ATLS® Sverige

Ansökan

• Senast 31/10 2021
• Skickas per e-mail till kansliet@svenskkirurgi.se, alternativt per brev till Svensk Kirurgisk Förening, Box 503, 114 11 Stockholm
• Bör innehålla personligt brev, CV samt kopia på intyg från eventuella utbildningar
• Upplysningar om uppdraget lämnas av Martin Sundelöf, nuvarande nationell kursledare (martinsundelof@hotmail.com) eller Sofi Sarin nuvarande kurskoordinator (nationellkoordinator@atls.se)

 

Annons “ATLS söker Nationell kursledare” (pdf, öppnas i nytt fönster)