Årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening via Zoom

30 september kl 15.00 – 16.00
Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A

I anslutning till mötet hålls årets BJS-föreläsning av professor Des Winter, BJS nya Editor-in-Chief, University College, Dublin.
BJS-föreläsare 2020, Des Winter (pdf, öppnas i nytt fönster)
30 september kl 14.15 – 15.00
Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A

Handlingar:

Brev till alla medlemmar

Brev till alla medlemmar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Om du inte har fått medlemsbrevet i din mail kan det bero på att det hamnat i “spam-mejl” alternativt har vi fel mailadress till dig. Kontakta kansliet@svenskkirurgi.se för uppdatering.

Kirurgveckan 2020 i Luleå ställs in

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå.

Inställd kirurgvecka 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

A message from the BJS Team

The BJS team wish to reach out to express our support and gratitude to surgeons and healthcare workers around the globe. These are difficult times and your leadership is key to providing the best care possible. BJS welcomes submissions relating to the challenges faced in this pandemic (expect publication within a week). A blog has been launched (cuttingedgeblog.com) and publication of accepted pieces will be within hours.

Best wishes to you all.

Des Winter MD (Editor-in-Chief) and Anders Bergenfelz MD (Chairman of the BJS Society),
on behalf of the BJS Editors, production team, Editorial Council and Board, and BJS Society

Nationellt programområde (NPO) för kirurgi och plastikkirurgi

Svensk kirurgisk förening kan med glädje konstatera att det nu även finns ett nationellt programområde (NPO) för kirurgi och plastikkirurgi i Sveriges kommuner och landstings nationella system för kunskapsstyrning. Den blir ett komplement till de NPO där kirurgin redan ingår. Vi har aktivt drivit på för ett nytt NPO där de delar av kirurgin som inte haft en plats i kunskapsorganisationen hittills kan samlas, något som nu alltså skett. Som kirurg har du nu möjlighet att påverka nomineringsprocessen i din hemregion.

Läs mer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Digital prenumeration BJS

En av de viktigaste uppgifterna för Svensk Kirurgisk Förening är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt sätt. För att leva upp till det får alla medlemmar en årsprenumeration på BJS. Den tekniska utvecklingen de senaste decennierna har inneburit att digital förmedling ger betydande fördelar för läsaren jämfört med tryck på papper. Online-åtkomst till BJS ger dig direkt tillgång till den största kirurgiska tidskriften i Europa direkt i dator, telefon eller läsplatta. Du kan läsa de senaste artiklarna som HTML- eller pdf-dokument långt innan de publiceras i pappersutgåvan. Du får också tillgång till podcasts, video och annat material som enbart publiceras digitalt samt en sökfunktion för att hitta det material Du verkligen vill läsa. Digital distribution ger också betydande miljövinster jämfört med utskick av papperstidningar. Styrelsen har därför beslutat att från 1 januari i år lämna den traditionella pappersutgåvan av BJS och istället får Du som medlem, tillgång till BJS i digital form.

Samtliga medlemmar har i dagarna fått ett brev med information från BJS Society och förlaget hur man registrerar sin prenumeration för att få full tillgång till hela BJS material. Om Du inte har fått något sådant brev skall Du kontakta Alison Cherrie på Wiley (alcherri@wiley.com) så får Du den hjälp Du behöver för att komma åt hela BJS.

Reviderad utbildningsbok

Den 1 maj 2015 började SOSFS 2015:8 att gälla. Det var den nya föreskriften för specialistutbildningen och i samband med detta fick vi också en ny målbeskrivning. Den stora nyheten i den målbeskrivningen var införandet av en gemensam kunskapsbas, allmänt kallad ”common trunk”. År 2015 skrev Svensk Kirurgisk Förening därför om större delen av utbildningsboken från grunden.

Det har inte kommit några nya föreskrifter från Socialstyrelsen men efter att ha använt den senaste utbildningsboken några år insåg vi att det fanns behov av att göra en del ändringar och tillägg. Under 2018 har vi därför arbetat med att revidera utbildningsboken och den är nu klar.

Det som är helt nytt i årets utbildningsbok är ett avsnitt om bedömning av praktiska färdigheter. Detta avsnitt återfinns under kapitel 4. Avsnittet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Johan Ungerstedt, Anneli Linné, Jenny Brändstedt och Nathalie Young. Till avsnittet finns också ett antal bilagor för bedömning av kirurgisk kompetens. Bilagorna återfinns längst bak i utbildningsboken.

Ett stort tack till alla representanter för delföreningarna, studierektorer, verksamhetschefer och professorer som kommit med synpunkter och varit delaktiga i arbetet med att revidera utbildningsboken.

Mer information finns under ST utbildning

Professor Anders Bergenfelz från Lund har blivit vald till BJS Societys nya ordförande (chairman)

BJS Society är en välgörenhetsorganisation som äger tidskriften BJS, och som styrs av BJS Society Council där SKF har inflytande både via styrelsen samt Acta Chirurgica Scandinavica stiftelsen. Detta är första gången som BJS Society valt en ordförande som inte kommer från Storbritannien. Anders har i flera år verkat som redaktör i BJS och senaste åren suttit med i BJS Societys styrelse och utnämns nu till att efterträda avgående ordförande professor James Garden från Edinburg.​

SKF gratulerar Anders till utnämningen och hans ordförandeskap som påbörjas i juni 2019.