Forskningsanslag

Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv.

Forskningsanslaget riktar sig till disputerade forskare med inriktning på sjukdomarna ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom. Forskning som avser sjukdomsorsak och/eller forskning kring unga personer prioriteras i de fall ansökningar bedöms likvärdiga. Både kliniska och prekliniska forskare kan söka medel.

www.handelsbanken.se/ansokstipendium – Välj forskning och sen andra stiftelsen uppifrån

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi.

Enligt rekommendationerna ska bland annat alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi genomgå testning när smittspridningen är hög i samhället som den är just nu. Vid positivt svar ska elektiva operationer skjutas fram i tid. Om det finns en betydande risk för allvarlig försämring i grundsjukdomen bör riskerna med uppskjuten operation ställas mot risk för komplikationer förenade med operation hos en patient med en aktiv covid-19. Detta gäller i synnerhet hos personer med pågående covid-19 vid särskilt riskfyllda ingrepp, till exempel thoraxkirurgiska ingrepp, operationer i luftvägar och stor bukkirurgi. Vid hög smittspridning i samhället bör samtliga patienter rekommenderas självisolering både före och efter kirurgi.

Läs rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

BJS Open is seeking a new Editor-in-Chief

BJS Open is seeking a new Editor-in-Chief to take up post in early 2021.  The closing date for applications is 30 November 2020.

Please click here for the full advert.

Should you require any further information please get in touch.

 

Alkoholfri operation

Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation.
Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget. Utbildningstillfällena hålls inom ramen för
Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt.
Första utbildningstillfället: 18 november 2020 kl. 16-17.30
Program och anmälan till 18 nov
Andra utbildningstillfället: 3 december 2020 kl. 16-17.30
Program och anmälan till 3 dec

Årets BJS föreläsning

Årets BJS föreläsning gavs av professor Des Winter i anslutning till SKFs årsmöte.

“Surgery in the covid-19 pandemic – lessons learned”

Årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening via Zoom

30 september kl 15.00 – 16.00
Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A

I anslutning till mötet hålls årets BJS-föreläsning av professor Des Winter, BJS nya Editor-in-Chief, University College, Dublin.
BJS-föreläsare 2020, Des Winter (pdf, öppnas i nytt fönster)
30 september kl 14.15 – 15.00
Anmälan via länk: https://zoom.us/webinar/register/WN_eRipLkXCSYyjIBw9UzDJ8A

Handlingar:

Brev till alla medlemmar

Brev till alla medlemmar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Om du inte har fått medlemsbrevet i din mail kan det bero på att det hamnat i “spam-mejl” alternativt har vi fel mailadress till dig. Kontakta kansliet@svenskkirurgi.se för uppdatering.

Kirurgveckan 2020 i Luleå ställs in

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå.

Inställd kirurgvecka 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

A message from the BJS Team

The BJS team wish to reach out to express our support and gratitude to surgeons and healthcare workers around the globe. These are difficult times and your leadership is key to providing the best care possible. BJS welcomes submissions relating to the challenges faced in this pandemic (expect publication within a week). A blog has been launched (cuttingedgeblog.com) and publication of accepted pieces will be within hours.

Best wishes to you all.

Des Winter MD (Editor-in-Chief) and Anders Bergenfelz MD (Chairman of the BJS Society),
on behalf of the BJS Editors, production team, Editorial Council and Board, and BJS Society