Årsmöte Onsdag 24 augusti 2022

Bifogat finner ni handlingar inför årsmötet 2022.

Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster)

BJS Academy website

We are delighted to announce the upcoming launch of the BJS Academy website, schedule for early May. Click here to keep up to date.

https://mailchi.mp/43b0574b724d/bjs-academy-strategic-partner-webinar-series-launched-register-now

Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi LUS webinar

Kirurgkliniken på Frölunda Specialistsjukhus startade med LUS (iOUS) 2009 och man utför LUS rutinmässigt vid LC som alternativ till IOC vid kolecystektomi.
Sedan 2009 man har utfört drygt 1000 kolecystektomier med rutinmässigt LUS utan en enda gallgångsskada och inga komplikationer peroperativt.
ÖL Darius Ribokas planerar kurs i intraoperativt LUS på FSS den 19 september 2022. Sista anmälningsdag den 5 september. Först till kvarn!
Kontakt: lus.kurs@vgregion.se

Länken till program på Gallriks sida:
Utbildning – GallRiks (uu.se)

Länk till webinar:
https://info.bkmedical.com/real-time-active-imaging-in-laparoscopic-cholecystectomies-with-intraoperative-ultrasound-2?submissionGuid=a661f4ef-0474-4029-a15b-53b4632ab105

 

Riktlinje för utbildning i basal gastroskopi i Sverige

Riktlinje för utbildning i basal gastroskopi i Sverige (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1, Checklista för gastroskopiintroduktion (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2, Nationell bedömningsmall gastroskopi (pdf, öppnas i nytt fönster)

Info om specialistexamen

Anmäl dig till Specialistexaminationen i kirurgi!

Den 6 maj återupptar vi specialistexaminationen i kirurgi som senast gavs 2010. Missa inte tillfället att bli en av de första att göra den nya specialistexamen. Är du sista årets ST eller nyfärdig specialist sedan 1-2 år är nu anmälan öppen för dig via DR utbildningsportalen.

Sista anmälningsdag är den 6 april.

Svensk Kirurgisk Förening uppmanar verksamhetschefer att stå för avgiften, 2500kr och erbjuda en veckas inläsningstid.

Examinationen består av kortsvarsfrågor baserade på C-målen i utbildningsboken. Totalpoäng runt 100 med 70 % som godkänt gräns. Alla delföreningarna i SKF samt urologen har inkommit med frågeförslag baserade på KUB-kursmaterial i första hand.

Examinationen sker på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna kl 10-14 den 6 maj. Diplom delas ut under Kirurgveckan i Stockholm i augusti.

Välkomna!

Gabriella Palmer
gabriella.jansson-palmer@svenskkirurgi.se
Examinationskommittén och Utbildningskommittén Svensk Kirurgisk Förening

Information gällande KUB-, ATLS- och bakjourskurser med hänvisning till Covid-19

Sedan pandemins början har möjligheten att ge och delta i kurser påverkats i varierande grad. Möjligheten att gå nödvändiga fortbildningskurser är mycket viktig för blivande kirurger, och även för kirurger. Vi arbetar därför för att kursverksamheten ska fortgå i den mån det är möjligt. Kursgivarna tar hänsyn till den nya verklighet vi lever i med behov av större distans mellan deltagare etc när de planerar för lokaler och samvaro under kurserna. Individer med symtom skall naturligtvis inte närvara på plats i kurslokalen vare sig som lärare eller elever.

 • Nationella beslut och riktlinjer gäller förstås även kurser som förmedlas via Svensk Kirurgisk Förening.
 • Regionala riktlinjer för respektive kursgivare respekteras, vilket kan medföra att kurser (med fysisk närvaro) kan behöva anpassas eller ställas in även om kurser i andra regioner kan genomföras.
 • För de kurser som inte går att genomföra på plats kommer vi att eftersträva att en fjärrundervisningskurs tillhandahålls om det alls är möjligt.
 • Om kurser trots allt behöver ställas in på grund av ovanstående kommer vi att försöka skapa ersättningskurser så snart det blir möjligt/tillåtet. Information om huruvida förtur då erhålls och hur det i så fall sker får berörda deltagare från Helena Grönbacke på kansliet.

Avseende ekonomi/avgifter tillämpar vi följande:

 1. Om Svensk Kirurgisk Förening eller lokal kursledning/fakultet ställer in kurs återbetalas kursavgiften.
 2. Om kurs genomförs men deltagare inte kommer på grund av sjukdom, eller lokala instruktioner av arbetsgivare av typen reseförbud (i fall där digitalt alternativ ej erbjuds) återbetalas kursavgiften, men den administrativa avgiften för ombokning kan komma att tas ut för arbetet med ombokning till annan kurs.
 3. Om deltagare inte kan närvara på kurs på grund av konstaterad Covid-19 sjukdom eller vid symtom där Covid-19 kan misstänkas, i anslutning till kurs, kommer kursavgift återbetalas.

ISW 2022 – call for nominations!

ISS/SIC is looking for nominations for:

 • Honorary Fellowship
  • Recipients shall be members of undoubted international who have rendered distinguished services to the ISS/SIC.
 • Prize of the International Society of Surgery ISS/SIC
  • The prize is to consist of a medal that shall be awarded to the surgeon who has published work, making the most notable and useful contribution to Surgical Science. The prize winner need not necessarily to be a member of the Society.
 • Robert Daniz Prize
  • The Robert Danis Prize will be given to the surgeon, author of the most important and personal work in connection with surgical treatment of fractures (orthopedic treatment excluded) and in connection with techniques, clinics, or experimentation of fracture treatment the pathophysiology of trauma in general

More information and the application form can be found here: http://iss-sic.com/about/awards.html. We are looking forward to receiving your recommendation.

Awardees will be selected by the ISS/SIC Nominating Committee.

Kirurgveckan 2022

www.kirurgveckan.se