Laddar Evenemang

« All Events

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Funktionellt ledarskap – 3 tillfällen – FULLBOKAD

3 september, 2020 - 4 september, 2020

Förberedelser

Du behöver inte förbereda något inför utbildningen

Internat 1 (dag 1-2): Ledarskap och självkännedom, 3-4 sept 2020

Det första internatet ger en bas i funktionellt ledarskap och en fördjupad självkännedom. Ledarskapet är en central del i bakjoursarbetet och vi belyser det i ett beteendeperspektiv genom att tittar närmare på vikten av att definiera ledarskapet i beteendetermer. Vi introducerar också modellen FRLM (Full Range Leadership Model). Vi undersöker upplevelsemässigt hur konsekvenser formar beteenden. Hur påverkar jag min omgivning? Hur skapar jag ett optimalt klimat för lärande i en stressfylld miljö? Vi undersöker vidare våra egna undvikandebeteenden och hur de kan fungera hindrande för ett effektivt ledarskap. Genom en rad upplevelsebaserade övningar arbetar vi med att öka vår beteendemässiga flexibilitet och vår förmåga att hantera obehag, komplexitet och osäkerhet.  Hemuppgift 1: Genomföra ledarskaps-kartläggning (180-graders feedback).

 

Internat 2 (dag 3-4): Kommunikation, stress och krishantering, 1-2 okt 2020

Internatet inleds med en genomgång av ledarskapskartläggningen som deltagarna har genomfört. Feedback ges i mindre grupper. Vi problematiserar och identifierar utvecklingsområden för varje deltagare, kopplat till rollen som bakjour och som specialist. Under resten av internatet ligger fokus på kommunikation och vi arbetar med realtidsbaserad färdighetsträning i mindre grupper. Vi övar oss på att formulera tydliga mål för vår feedback, att ge konstruktiv/positiv feedback samt att ta emot feedback.  Avslutningsvis undersöker vi hur människor reagerar fysiologisk och psykologiskt under stark psykisk press. Kunskap om beslutsfattande och ledarskap i dessa situationer presenteras. Internatet omfattar också grundkunskaper i krishantering och avlastande samtal. Hemuppgift 2: Genomföra åtaganden kopplade till sin egna utvecklingsområden, samt skriva en kortare reflektionsuppgift kring kursmaterialet.

 

Internat 3 (dag 5-6): Relationskoordinering, examination och kurssammanfattning, 23-24 nov 2020

Internatet inleds med en genomgång av de examinationsuppgifter deltagarna skickat in. Vi problematiserar och diskuterar hur kursens innehåll har applicerats i det vardagliga bakjoursarbetet. Under dag 1 undersöker vi också organisatoriska aspekter kring ”samverkan på tvären” i organisationen – något man kallar Relationskoordinering. Graden av relationskoordinering är något som man i aktuell forskning uppmärksammat som viktigt, både vad gäller vårdkvalité och patientsäkerhet. Under den sista dagen finns slutligen möjligheter till ytterligare fördjupning av genomgångna moment, vi går också igenom forskningen kring effektiva team Vi genomför också ett handledningspass kring aktuella dilemman/händelser i bakjoursrollen. Avslutningsvis går vi igenom hur deltagarna kan arbeta vidare med kursinnehållet efter avslutad kurs.

Kursledare

Magnus Stalby, magnus.stalby@psykologpartners.se
Ellen Tormalm, ellen.tormalm@psykologpartners.se

Kostnad

20 000 kr + moms (icke medlem + 1000 kr)

Information (pdf, öppnas i nytt fönster)

Detaljer

Börjar:
3 september, 2020
Slutar:
4 september, 2020
Evenemang Kategorier:
, ,

Plats

Lovik, Lidingö
Loviksvägen 1
Lidingö, 181 90 Sverige
+ Google Map