BJS prize 2021

Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris

Vi söker en ung (högst 45 år) drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. Varje region kommer, via ansökan och bedömning i ett regionalt råd, att identifiera de bästa forskarna i sin egen region (minst två stycken). Därefter kommer Kommittén för Kirurgisk Forskning att utse en vinnande representant för varje region och bland dessa utse årets huvudpristagare som erhåller ett stipendium om 250 000 kr.

Samtliga vinnare förväntas delta i prisutdelningen på onsdagen under årsmötet på Kirurgveckan. De fem regionala vinnare som inte utsetts till huvudpristagare erhåller vid prisutdelningen ett stipendium om 10 000 kr. Samtliga pristagare förväntas också närvara vid en sammankomst på torsdagskvällen på Kirurgveckan.

Ansökan i enlighet med mall på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida, skall insändas till ansvarig för respektive regions råd enligt nedanstående lista senast den 31 mars 2020.

Sökande skall vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2019-12-31.

Södra: Roland.Andersson@med.lu.se
Norra: Malin.Sund@umu.se
Region Östergötland: Oliver.Gimm@liu.se
Västra Götaland: Peter.Naredi@gu.se
Uppsala: Wilhelm.Graf@surgsci.uu.se
Stockholm: Erik.Naslund@ki.se

Pristagare:

2004 Jesper Lagergren
2005 Henrik Thorlacius
2006 Erik Näslund
2007 Ulf Gunnarsson
2008 Johan Westerdahl
2009 Peter Stålberg
2010 Malin Sund
2011 Anders Wanhainen
2012 Jonas Manjer
2013 Anna Martling
2014 Tomas Lorant
2015 Sara Regnér
2016 Martin Almqvist
2017 Eva Angenete
2018 Kevin Mani
2019 Omid Sadr Azodi

Bengt Ihre-fonden utlyser stipendium

Bengt Ihre-fonden utlyser ett stipendium på 100 000 kr för år 2019 till kirurger som forskar inom gastroenterologi.

Stipendiet är tänkt att användas till forskningsarbete med gastroenterologisk eller mag-tarmkirurgisk inriktning. Stipendiet kan även användas till forskning på utländsk institution.

Vi ser gärna sökande som i den postdoktorala karriären börjat eller just har etablerat en självständig forskningslinje med eget handledarskap.

Sökande ska vara specialist eller ST-läkare i kirurgi samt medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2019-12-31.

Ansökan enlighet med mall på SKFs hemsida skickas digitalt och i en fil  senast den 31 mars 2020 till barbara.durr@svenskkirurgi.se

Pristagare:

2002

(2 priser)

Lars Börjesson

Anders Rosemar och Maria Bergström delar ett pris

2003

(2 priser)

Leif Törkvist

Per Bümming

2004 David Edler
2005

(2 priser)

Rafael Ehab

Stefan Acosta

2006 Lars Enochsson
2007 Torsten Olbers
2008 Leif Törkvist
2009 Lovisa Strömmer
2010 Bobby Tingstedt
2011 Mikael Hermansson
2012 Sara Regnér
2013 Robert Brännström
2014 Omid Dadr-Azodi
2015 Christian Sturesson
2016 Martin Rutegård
2017 Jakob Hedberg
2018 Daniel Ansari
2019 Bodil Andersson

Pris för bästa kirurgiska avhandling

Svensk kirurgisk förening utser varje år ett pris för bästa kirurgiska avhandling. Vinnaren utses genom ett samarbete mellan Komittén för Kirurgisk Forskning och delföreningarna.

Sökande ska vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2019-12-31.

Samtliga inkomna avhandlingar publiceras på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida.

Alla som skrivit en kirurgisk avhandling under 2019 uppmanas skicka in den i elektronisk form till Barbara.Durr@svenskkirurgi.se senast den 31 mars 2020.

Pris för bästa vetenskapliga ST-arbete

Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspiration till att börja forska, delar Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) och Kirurger Under Utbildning (Kirub) årligen ut två priser på 5000 kr vardera för bästa skriftliga vetenskapliga arbete för ST-läkare i kirurgi.

Pris tilldelas två författare som visat prov på gott medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt samt nyfikenhet inför sina ämnesval, varav ett pris delas ut för arbete som kommer från etablerade grupperingar och ett för arbete som skapats utanför dessa.

Prisutdelning sker under Kirurgveckan 2020.

Alla ST-läkare uppmanas att skicka in sina färdiga vetenskapliga arbeten till ordforande@kirub.se senast den 31 mars 2020.