Nyheter

KUB-kurs i endokrinkirurgi

14 februari 2018 12:00 - 16 februari 2018 12:00

(Spara till cal)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

KUB-kurs i endokrinkirurgi

Målgrupp: ST-läkare i kirurgi enligt nya utbildningssystemet.

Mål: Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskap om epidemiologi, patofysiologi, anatomi, utredning och behandling av endokrina sjukdomstillstånd i thyreoidea, parathyreoidea, binjurar, GI-kanal samt endokrina pankreas. Utbildningen täcker den teoretiska delen av delmål 9 i utbildningsboken och utgör 1 av de obligatoriska kurserna.

Kursinnehåll: Betoningen ligger på de vanligaste endokrina sjukdomstillstånden i enlighet med målbeskrivningen. Utbildningsmateriel distribueras före kursen. Fallpresentationer av deltagarna ligger till grund för kunskapsinhämtningen. Kursen inleds med en entry-exam och avslutas med examination.

Plats: Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kursavgift: 3500 kr för medlem i Svensk Kirurgisk Förening (4500 kr för icke medlem).

Kursansvarig: Olov Norlen, kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 751 85 Uppsala, e-mail: olov.norlen@me.com

Kurssekreterare: Birgitta Haglund, email: birgitta.haglund@surgsci.uu.se

Fakultet: Olov Norlen (Uppsala), Peter Stålberg (Uppsala), Anders Thornell (Sahlgrenska), Lo Hallin Thompson (Lund) mfl.
Kursen genomförs av Svensk Förening för Endokrin Kirurgi, ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening.

Anmälan och information: Max antal deltagare 25 st, anmäl på hemsidan: svenskkirurgi.se

Kursdeltagare erhåller schema och inloggningsuppgifter till kursmaterialet vid antagning.

Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer
2018-01-16
Det finns många faktorer som påverkar en operations utfall och den efterföljande perioden. Faktorerna kan grovt kategoriseras i fyra grupper, ...

Läs mer


Berzelius symposium 98
2017-12-20
The Swedish Global Health Research Conference 2018 18-19 April 2018 at Karolinska Institutet, Aula Medica Anmälan & mer information: http://www.sls.se/globalhealth2018

Läs mer


Internationellt stipendium
2017-12-19
Nu finns det möjlighet att söka internationellt stipendium via American College of Surgeons. 2018 ACS NSQIP International Scholarship Opportunity (pdf, ...

Läs mer


Västra götalandsregionen, ST-block
2017-12-19
Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén...

Läs mer


Ny nationell kursledare och koordinator för ATLS
2017-12-01
Martin Sundelöf är ny nationell kursledare och Sofi Sarin ny nationell koordinator för ATLS. Här ger de en kort presentation...

Läs mer


International survey on treatment of complex acute appendicitis
2017-06-26
There is still controversy about the optimal management of acute appendicitis. The goal of this survey is to create an...

Läs mer


Fler nyheter/nyhetsarkiv >>

Tidskrifter

Svensk Kirurgi nr 1 2018 SJS Scandinavian Journal British Journal of Surgery