Kommitté för kirurgisk forskning

Lisa Rydén

Ordförande
2018-2020

Cia Ihre Lundgren

Representant SKF

Anders Thorell

Ledamot
2016-2018

Kevin Mani

Ledamot
2019-2020

Malin Sund

Ledamot
2016-2018

Henrik Thorlacius

Ledamot
2015 – 2017

Eva Angenete

Ledamot

2018-2020

Göran Wallin

Representant
Endokrin

Gabriel Sandblom

Representant
SIKT

Pär Myrelid

Representant
Kolorektal

Anna-Karin Falck

Representant
Bröst

Stefan Acosta

Representant
Kärl

Ellen Andersson

Representant
SFÖAK

Karin Adamo

Representant
Kirub

Shahin Mohseni

Representant
Akutkirurgi och traumatologi