Kommitté för kirurgisk forskning

Lisa Rydén

Ordförande
2018-2020

Arthur Jänes

Representant SKF

Magnus Nilsson

Ledamot
2021-2023

Kevin Mani

Ledamot
2019-2020

Malin Sund

Ledamot
2016-2018

Torsten Olbers

Ledamot
2021 – 2023

Eva Angenete

Ledamot

2018-2020

Ivan Shabo

Representant
Endokrin

Gabriel Sandblom

Representant
SIKT

Pär Myrelid

Representant
Kolorektal

Andreas Karakatsanis

Representant
Bröst

Håkan Pärsson

Representant
Kärl

Eva Szabo

Representant
SFÖAK

Maria Melkemichel

Representant
Kirub

Shahin Mohseni

Representant
Akutkirurgi och traumatologi