Kommitté för kirurgisk forskning

Lisa Rydén

Ordförande
2018-2020

Arthur Jänes

Representant SKF

Anders Thorell

Ledamot
2016-2018

Kevin Mani

Ledamot
2019-2020

Malin Sund

Ledamot
2016-2018

Henrik Thorlacius

Ledamot
2015 – 2017

Eva Angenete

Ledamot

2018-2020

Göran Wallin

Representant
Endokrin

Gabriel Sandblom

Representant
SIKT

Pär Myrelid

Representant
Kolorektal

Lotta Wadsten

Representant
Bröst

Vakant

Representant
Kärl

vakant

Ellen Andersson

Representant
SFÖAK

Vakant

Representant
Kirub

Shahin Mohseni

Representant
Akutkirurgi och traumatologi