Aktuell kösitution

Regler för KUB-kurser

  1. Tackar man nej tre gånger så avförs man ur kösystemet och får söka om (gäller ej sjukdom och graviditet).
  2. Återbud senare än 30 dagar innan = ingen återbetalning av kursavgift.
  3. Icke medlem = 1000 kr mer i avgift.
  4. Meddelande om kursplats skickas endast ut via mail, se därför till att KUB-kansliet har din aktuella mailadress.
  5. Den sökande har två veckor på sig att svara, därefter går erbjudandet vidare till nästa på listan.
  6. I undantagsfall kan det förekomma att de gängse turordningsreglerna bryts, tex om man snabbt behöver fylla upp en kurs vid sena återbud.

Kub-kansliet lägger kvartalsvis ut information här om aktuellt köläge. Med andra ord uppdateras dessa siffror i slutet av mars, juni, september och december.

Viktigt att komma ihåg är att siffrorna är ungefärliga och kan förändras ganska kraftigt mellan uppdateringarna. För mer exakt information om kösituation och beräknade väntetider var god kontakta KUB-kansliet helena.gronbacke@svenskkirurgi.se.

KUB-kurs Antal sökande i kö (ej erhållit plats)
Bråckkirurgi – ingen aktuell uppgift
Bröstkirurgi – ingen aktuell uppgift
BKT – ingen aktuell uppgift
Endokrinkirurgi – ingen aktuell uppgift
Kolorektalkirurgi – ingen aktuell uppgift
Kärlkirurgi – ingen aktuell uppgift
Övre abdominell kirurgi – ingen aktuell uppgift
Akut kirurgi – ingen aktuell uppgift