Kurskansli KUB

Kontaktperson för KUB-kurserna är:

Svensk Kirurgisk Förening
KUB-kansliet
Birgitta Haglund
c/o Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018 – 611 46 76
birgitta.haglund@surgsci.uu.se

Org nr 826001-3613