Om Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening, som bildades 1905 och som fick sitt nuvarande namn 1929, är en sammanslutning av kirurger verksamma i Sverige eller som har väsentlig anknytning till svensk kirurgi. Föreningen är Svenska Läkarsällskapets sektion för kirurgi och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för kirurgi. Ändamålet för föreningen är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt och kollegialt sätt. Utbildning och vidareutbildning av kirurger är centralt i föreningens arbete. Föreningen arrangerar årligen den återkommande Kirurgveckan. Den avger även utlåtanden och handlägger ärenden som hänvisas från Läkaresällskapet och Läkarförbundet.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årmötet hålls i samband med kirurgveckan och årmöteshandlingar hittar du här.

Styrelsen består av tio ledamöter,  ordförande, vetenskaplig sekreterare, utbildningssekreterare, internationell sekreterare, skattmästare, redaktören för Svensk Kirurgi samt fyra andra ledamöter. Följ denna länk för att se vem som innehar dessa poster.

Viktiga uppgifter för den vetenskaplige sekreteraren, som är föreningens kontakt med Svenska Läkaresällskapet, är att leda och koordinera arbetet med att utforma programmet under Kirurgveckan och Riksstämman. Utbildningssekreteraren är mest engagerad i utbildningsfrågor och är även föreningens kontakt med Sveriges Läkarförbund.

Föreningens kansli är bemannat av Barbara Dürr (barbara.durr@svenskkirurgi.se), Grev Turegatan 10 E, 2 tr, 114 46 Stockholm, tel 08-440 02 30, fax 08-20 03 35. Styrelsen har ett årligt tvådagars internat i januari varvid riktlinjerna för årets arbete utformas. Heldagsmöten äger rum en gång på våren och en gång på hösten och däremellan hålls telefonmöten varje månad. Protokollen finner du här (länk).