Program

SVESEKs program Kirurgveckan 2018 i Helsingborg

Torsdagen den 23 augusti. Lokal: Viken

08.00-08.45 Årsmöte

08.45-09.30 SVESEK-föreläsningen:

 1. “Jussi Björling – Tenor med rusande hjärta”
  Föreläsare: Professor, förste livmedikus Mårten Rosenquist, Danderyd
  Moderator: Lars-Ove Farnebo

10.15-11.45 SVESEK-symposiet “Igår, idag och imorgon”

 1. “Esofaguskirurgi igår – under min tid – och därefter”
  Föreläsare: Bruno Walther, Lund
  Moderator: Gunnar Edlund
 2. “Botande eller skadande kirurgi? Om mortalitet vid appendicit och morbiditet efter behandling av pilonidalsinus”
  Föreläsare: Roland Andersson, Jönköping
  Moderator: Stig-Olof Almgren, Karlskoga

Årets SVESEK-föreläsning kommer att hållas av Mårten Rosenqvist, professor i kardiologi på Danderyds sjukhus och förste livmedikus. Han kommer att ge en som vi hoppas synnerligen intressant föreläsning med titeln:

“Jussi Björling – Tenor med rusande hjärta”.

Det är ju allmänt bekant att Jussi inte sällan tvingades ställa in konserter. Många har nog trott att hans indisponibilitet berodde på alkoholmissbruk. Som Mårten Rosenqvist kommer att berätta var orsaken möjligen en helt annan. I samband med föreläsningen får vi även tillfälle att lyssna på inspelningar av Jussis gudabenådade röst. Missa inte detta!

SVESEKS program: Föreläsarpresentationer

Mårten Rosenqvist

Född 1952. Professor hjärtsjukdomar KI sedan 2000
Överläkare Hjärtkliniken DS
Förste Livmedikus sedan 2006

“Jussi Björling – Tenor med rusande hjärta”
Jussi Björlings änka, Anna Lisa, skriver i sina memoarer att Jussi Björling ofta hade episoder av hjärtklappning och att han inte sällan i samband med detta blev hes med åtföljande inställda konserter. Eftersom jag som kardiolog mest ägnat mig åt rytmrubbningar blev förstås jag intresserad försöka gräva vidare i detta, med en del överraskande fynd som resultat……

Se i övrigt  Rosenqvist M.  ”Jussi Björlings hjärta slog 200 slag per minut”, Läkartidningen 2011-04-12.

Bruno Walther

Född 19 februari 1945, skolgång och studentexamen i Västerås. Medicinstudier i Göteborg, läkarlegitimation 1972. Kirurgi i Västerås 1970 – 1978, som underläkare därefter Lund, vars kirurgklinik jag sedermera blev trogen, som teamchef, professor och överläkare fram till tjänstens slut vid 67 års ålder. Arvodesanställd kirurgkliniken Lund t.o.m. 2015. Åren 1982 – 1983 finslipades min magsäcks- och matstrupskirurgi i Chicago under dåtidens främste, David B. Skinner. Numera är jag arvodesanställd på Lunds universitet, Lund. Ledare och grundare tillsammans med Lars Påhlman av Almungekurserna (suturteknik) som bildade skola under 20-talet år. Ett stort antal vetenskapliga publikationer och handledarskap till disputation. Utnämnd till Fellow of the American College of Surgeons (FACS) 2014.

Roland Andersson

Roland Andersson är fd överläkare vid Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, med inriktning mot nedre gastro-kirurgi och professor vid IKE, Linköpings Universitet och Futurum, Region Jönköpings Län. Hans forskning handlar om olika aspekter av appendicit, särskilt epidemiologi och diagnostik. Bland övriga forskningsområden kan nämnas samband mellan faktorer hos afrikanska mödrar och deras barns kön och födelsevikt, cancerutveckling och fertilitet vid IBD, genetiska prognostiska markörer vid colorektal cancer och metoder att behandla pilonidalsinus.

Föreläsningen: “Botande eller skadande kirurgi?  Om mortalitet vid appendicit och morbiditet efter behandling av pilonidalsinus” kommer att vara en historisk exposé av kirurgins eventuella betydelse för minskad dödlighet i appendicit-sjukdomen och om olika behandlingsmetoders effekt på patientlidande vid pilonidalsinus.