Styrelse

Bengt Jeppsson

Ordförande

Joar Svanvik

Kassör

Urban Wingren

Sekreterare

Stig-Olof Almgren

Ledamot

Britten Klöfver Ståhl

Ledamot