Styrelsen

Catharina Ihre-Lundgren

Ordförande
2020-2023

David Edholm

Skattmästare
2022-2024

Mikael Bergenheim

Vetenskaplig sekreterare
2020-2022

Anna Höök

Redaktör
2018-2023

Patrik Larsson

Ledamot
2022-2024

Gabriella Jansson Palmer

Utbildningssekreterare
2019-2021

Mattias Prytz

Ledamot
2022-2024

Linus Axelsson

Ledamot
2020-2022

Arthur Jänes

Ledamot

2020-2022

Martin Almqvist

Internationell sekreterare
2021-2023

Barbara Dürr

Föreningens sekreterare