Styrelsen

Catharina Ihre-Lundgren

Ordförande
2020-2023

Per-Anders Larsson

Skattmästare
2018-2020

Mikael Bergenheim

Vetenskaplig sekreterare
2020-2022

Anna Leifler

Redaktör
2018-2020

Karin Adamo

Ledamot
2020-2022

Gabriella Jansson Palmer

Utbildningssekreterare
2019-2021

Andreas Muth

Ledamot
2019-2021

Linus Axelsson

Ledamot
2020-2022

Arthur Jänes

Ledamot

2020-2022

Malin Sund

Internationell sekreterare
2018-2020

Barbara Dürr

Föreningens sekreterare