Styrelsen

Claes Jönsson

Ordförande
2016-2019

Per-Anders Larsson

Skattmästare
2018-2020

Mikael Bergenheim

Vetenskaplig sekreterare
2020-2022

Anna Leifler

Redaktör
2018-2020

Layla Mirzaei

Ledamot
2017-2019

Gabriella Jansson Palmer

Utbildningssekreterare
2019-2021

Catharina Ihre-Lundgren

Ledamot
2019-2021

Andreas Muth

Ledamot
2019-2021

Anette Persson

Ledamot
2017-2019

Malin Sund

Internationell sekreterare
2018-2020

Barbara Dürr

Föreningens sekreterare