Evenemang

KUB-kurs i kärlkirurgi – FULLBOKAD

Kursinnehåll

Teoretisk genomgång och fallpresentationer av kärlkirurgiska sjukdomar i artärer och vener för att uppfylla delmål c10 i SoS målbeskrivning för kirurgisk specialitet.

Kursledare

Anders Hallin, anders.hallin@regiondalarna.se

Föreläsare

Kärlkirurgen Falun + extern föreläsare

Pris 5 700 kr + moms (icke medlem SKF + 1000 SEK)

Bakjourkurs i övre gastrokirurgi – FULLBOKAD

Kursen ackrediterad av: SFÖAK

Kursinnehåll: Bakjourskunskap avseende övre gastokirurgi. Baserat på deltagarnas egna fall sammanställs 7 symposium med olika utgångspunkter från ett bakjoursperspektiv. Alla svåra situationer och frågeställningar kommer att belysas i dessa 7 symposier. De olika ämnen är 1) När jag blir kallad till operation – peroperativa komplikationer 2) Komplikation till gallstenssjukdom 3)Trauma Lever-Pankreas-Mjälte 4) Komplikationer till Obesitaskirurgi 5) Perforation, ruptur och hernieringar i esofagus och ventrikel 6) ÖGI blödning 7) När jag blir kallad till den opererade patienten – postoperativa komplikationer. 

Föreläsare: Läkare från kirurgklinikerna i Lund och Göteborg samt inbjudna föreläsare från koagultationskliniken Malmö och kirurgkliniken Malmö

Kursledare: Bobby Tingsedt, bobby.tingstedt@med.lu.se 

Kostnad: 6400:- + moms (icke medlem 1000 kr)

 

KUB-kurs i bråckkirurgi – FULLBOKAD

Kursansvarig: Gunnar Rimbäck, gunnar.rimback@vgregion.se

Nationellt kurskoncept

Motsvarar delmål 5 i målbeskrivningen

Arrangeras i regi av SIKT

Kursavgift: 6000kr + moms dag1 + 2  och 1300 kr + moms för extradag 3 (icke medlem i SKF + 1000 kr)

2019-11-29 är en praktisk dag

KUB-kurs i bråckkirurgi – FULLBOKAD

Kursansvarig: Harald Wängberg, harald.wangberg@vgregion.se

Nationellt kurskoncept

Motsvarar delmål 5 i målbeskrivningen

Arrangeras i regi av SIKT

Kursavgift: 5000kr + moms dag1 + 2  och 1000 kr + moms för extradag 3 (icke medlem i SKF + 1000 kr)

2018-11-22 är en praktisk dag.

BKT-kurs – FULLBOKAD

Kursledare: Dadi Vilhjalmsson, dadi.vilhjalmsson@skane.se

Kursen ackrediterad av: SIKT

Kursinnehåll: BKT enligt curriculum.

Föreläsare: Kirurger från Skånes Universitetssjukhus samt övriga sjukhus i Skåne

Kostnad: 14 800 sek + moms

Basal endoskopi – FULLBOKAD

Målgrupp: Blivande endoskopister inom kirurgi och gastroenterologi.

Kursinnehåll: Utarbetad av fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken för gastroenterologer och kirurger och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Gastroenterologisk Förening och Svensk Kirurgisk Förening ställer.

Kursledning: Peter Elbe, Lars Enochsson, Ann-Sofie Backman, Urban Arnelo

Kursarrangör: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kursansvarig: Urban Arnelo, Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, urban.arnelo@karolinska.se

Vid frågor kontakta kurssekreterare: annika.e.karlsson@karolinska.se

Kursens uppbyggnad: Föreläsningar. Simulatorövningar. Teknikgenomgång stapel. Grismageövningar.

Anmälan och information: Kostnad 10 000 sek exkl moms. Kursplats erhålls enligt principen “först till kvarn”.

KUB-kurs i bröstkirurgi – FULLBOKAD

Kursledare: Åsa Wickberg, asa.wickberg@regionorebrolan.se

Kursinnehåll: Deltagarna skall efter genomgången kurs ha kunskaper om epidemiologi, anatomi, patologi, utredning och multidisiplinär behandling av såväl benigna som maligna förändringar i bröstkörteln
Utbildningen täcker den teoretiska delen av delmål 8 i utbildningsboken för specialkompetens i kirurgi.

Föreläsare: Joakim Ramos, Susann Plate, Helena Olofsson, Åsa Wickberg m fl

Antal deltagare: 25

Kostnad: 5900 sek exkl moms (+1000 kr för icke medlem)

KUB-kurs i kolorektalkirurgi – FULLBOKAD

Kursinnehåll: Kursen syftar till att ge en bred kunskap av anatomi, fysiologi, samt diagnostik, utredning och behandling av:
kolorektal cancer, divertikulit, funktionsrubbningar, inflammatorisk tarmsjukdom och proktologi. Kursen kommer också beröra akut kolorektal kirurgi. Vikt kommer att läggas på kirurgiska strategier vid respektive tillstånd.

Föreläsare:
Jennifer Park
Erik Palmqvist
Lars Börjesson
Mattias Block
Eva Angenete
Peter Kälebo
David Ljungman
Johanna Sand
Adiela Correa Marinez mfl

Kostnad: 7 200 kr + moms (icke medlem SKF + 1000 kr

BKT-kurs – FULLBOKAD

Kursinnehåll:
Dag 1. Praktisk träning i instrumentering, knytteknik och suturering. Öppna och stänga buk. Kärlanastomos och patch.
Dag 2 Tarmanastomoser
Dag 3 Laparoskopiska övningar. Föreläsning om diatermi

Kursledare: Catharina Cicek, catharina.cicek@regionvastmanland.se, Erik Axelhed, erik.axelhed@regionvastmanland.se, Konstantinos Tsimogiannis, konstantinos.tsimogiannis@akademiska.se, Sara Artursson, sara.artursson@akademiska.se

Föreläsare: Kursledare och representanter från industrin rörande suturer, laparoskopistapel, diatermi

Kostnad: 14 700 kr + moms (icke medlem i SKF + 1000 kr)

KUB-kurs i bröstkirurgi – FULLBOKAD

Kursinnehåll: Kursen följer den nationella fakultetens innehåll och kursplan och innefattar; epidemiologi, anatomi, benigna bröstsjukdomar, bröstcancer, mastektomi, bröstbevarande kirurgi inklusive grundläggande onkoplastikkirurgi, sentinel node och axillutrymning, bröstrekonstruktion, adjuvant systemisk behandling och strålterapi samt cancerbesked. Kursen startar med ett diagnostiskt prov och avslutas med examination. Relevanta översiktsartiklar skickas ut till deltagarna innan kursstart. Utbildningen täcker den teoretiska delen av delmål 8 i utbildningsboken för specialistkompentens i kirurgi. Kursen är obligatorisk.

Föreläsare: Roger Olofsson Bagge, Kian Chin, Dan Lundstedt/Per Karlsson, Barbro Linderholm, Riccardo Audisio

Kursledare: Jenny Heiman Ullmark, jenny.heiman.ullmark@vgregion.se

Antal deltagare: 25

Kostnad: 5600 kr + moms (icke medlem SKF + 1000 kr)