Utbildningskommitté

Gabriella Jansson Palmer

Ordförande
2019-2021

Linda Lundgren

Ledamot och ATLS ansvarig
2016-2018

Karin Adamo

Representant Kirub
2020-2022

Helena Rosén

Studierektorsansvarig
2019-2021

Louis Riddez

Ansvarig bakjoursskolan
2019-2021

Ursula Dahlstrand

KUB-kurs ansvarig
2019-2021

Andreas Wladis

Professorsrepresentant
2019-2021