Utbildningskommitté

Gabriella Jansson Palmer

Ordförande
2019-2021

Martin Sundelöf

Ledamot och ATLS ansvarig
2019 –

Karin Adamo

Representant Kirub
2020-2022

Helena Rosén

Studierektorsansvarig
2019-2021

Per Polleryd

Ansvarig bakjoursskolan
2020 –

Ursula Dahlstrand

KUB-kurs ansvarig
2019-2021

Bobby Tingstedt

Professorsrepresentant

2022 –